20.06.2018 15:07:50
DANE OSOBOWE
Imię:
Nazwisko:
Imię ojca:
Imię matki:
Typ dokumentu:
Numer dokumentu:
Data ważności dokumentu:
bezterminowo
Numer PESEL:
w przypadku braku PESEL należy wybrać paszport/inne i wpisać datę urodzenia (DD.MM.RRRR)
Miejsce urodzenia:
Kraj urodzenia:
Obywatelstwo:
Dodatkowe obywatelstwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
ADRES DO KORESPONDENCJI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
DANE PODATNIKA
Urząd skarbowy:
NIP:
NIP wymagany dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy:
Telefon domowy:
Podaj hasło do dyspozycji telefonicznych:
hasło wymagane m.in. przy odblokowaniu rachunku po utracie danych do logowania, składania zleceń drogą telefoniczną, uzyskaniu inf. dot. rachunku (do 12 znaków - duże litery i/lub cyfry)
E-mail:
na podany adres e-mail zostaną wysłane informacje dotyczące podpisania Umowy Ramowej
Formularz informacji - GIIF
Test rynku docelowego
1. Na jakich instrumentach dokonywał/a Pan/Pani transakcji w ciągu ostatnich 2 lat?
2. Które z poniższych sformułowań są prawdziwe?
3. Jaki udział w Pana/Pani nadwyżkach finansowych stanowić będą inwestycje w różne instrumenty finansowe?
4. Jaki poziom straty zainwestowanego kapitału jest istotny dla Pana/Pani sytuacji finansowej?
5. Jakie są cele planowanych przez Pana/Panią inwestycji?
FORMULARZ PEP
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę:
osobiście w Domu Maklerskim BOŚ
osobiście w Banku BOŚ
kurierem (tylko na terenie Polski - Koszt Kuriera pokrywa DM BOŚ)korespondencyjnie (poczta)
mam już podpisaną umowę
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Umowy zostaną dostarczone Kurierem na wskazany adres (tylko na terenie Polski) wyłącznie do rąk własnych Klienta w ciągu 2 dni roboczych.
2. Kurier ma obowiązek potwierdzenia tożsamości adresata przesyłki przed jej doręczeniem, prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości.
3. Umowy muszą zostać podpisane bezpośrednio po doręczeniu, w obecności Kuriera, który ma 10 minut na obsługę. Klient zobowiązuje się do uprzedniego zapoznania się z treścią umowy dostępnej na stronie internetowej DM, oraz przygotowania kserokopii dokumentu tożsamości.
4. Podpisane dokumenty wraz z kopią dokumentu tożsamości należy zapakować w kopertę i nadać jako przesyłkę zwrotną Kurierowi.
5. Powiadomienie o otwarciu rachunku zostanie wysłane na e-mail podany w niniejszym wniosku rejestracyjnym.
6. Koszt Kuriera pokrywa DM BOŚ.
ADRES DOSTARCZENIA UMOWY INNY NIŻ ADRES KORESPONDENCYJNY
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
UWAGI
INFORMACJE
Skąd dowiedziałeś się o bossa.pl?
Poprzednio inwestowałem u następującego brokera:
ZGODY
DANE KLIENTA
Imię:
Nazwisko:
Imię ojca:
Imię matki:
Typ dokumentu:
Numer dokumentu:
Data ważności dokumentu:
Numer PESEL:
Miejsce urodzenia:
Kraj:
Obywatelstwo:
Dodatkowe obywatelstwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
ADRES KORESPONDENCJI
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
DANE KONTAKTOWE
Telefon:
Telefon Kom.:
Hasło do dyspozycji telefonicznych:
E-mail:
DANE PODATNIKA
Urząd skarbowy:
NIP:
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę:
oddział:
ADRES DLA KURIERA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
KOMENTARZ
Komentarz:
UWAGA! Po akceptacji formularza wyświetlą się hasła dostępowe do konta!