Odblokování účtu
Prosím odblokovat účet číslo (šestimístné číslo): ,
jehož jsem majitel
OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno:
Příjmení:
Typ dokladu:
Č. dokladu:
Rodné číslo:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Login
PUK:
Zapomněl jsem login a PUK
KONTAKTNÍ ÚDAJE
*Email:
ADRESA BYDLIŠTĚ
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
PSČ:
Město:
Stát:
*KORESPONDENČNÍ ADRESA (Vyplňujte, pouze pokud se liší od adresy trvalého pobytu.)
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
PSČ:
Město:
Stát:
BANKOVNÍ ÚČTY/JINÉ
Převody jsou prováděny na následující učet:
Č. bankovního účtu: Název banky: Účet v ČR
Nemám specifikovaný bankovní účet.