23.07.2024 17:36:41
JESTEM ZAINTERESOWANY RACHUNKIEM
Akcji - rynek GPW, Newconnect, Catalystakcje, PDA, PP, obligacje, certyfikaty
Derywatówkontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe
Czy posiadasz numer NIK/NKK?
NIE TAK NIK/NKK:
Derywatów Intradaykontrakty terminowe
BOSSAFX - Forex - Rynek pozagiełdowy OTCCFDs na waluty, indeksy, towary
UWAGA! W przypadku kontrahenta finansowego Umowa Forex wymaga zgody Dyrektora DM
Zagraniczny akcyjnyNYSE, NYSE-MKT, Nasdaq, LSE, DB Frankfurt (Xetra)
Czy posiadasz rachunek w DM BOS?
NIE TAK Nr rachunku:
DANE OSOBY PRAWNEJ
Nazwa firmy:
Data rejestracji:
Kraj utworzenia lub rejestracji podmiotu:
Numer REGON:
Numer KRS:
Nazwa rejestru:
ADRES SIEDZIBY
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
ADRES DO KORESPONDENCJI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
DANE PODATNIKA
Urząd skarbowy:
NIP/Identyfikator podatkowy:
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy:
Telefon stacjonarny:
Fax:
Podaj hasło do dyspozycji telefonicznych:
hasło wymagane w przypadku m.in. składania zlecenia drogą telefoniczną, lub uzyskania inf. dot. rachunku (do 12 znaków - duże litery i/lub cyfry)
E-mail:
na podany adres e-mail zostaną wysłane informacje dotyczące podpisania umowy
ZLECENIA PRZELEWÓW PROSZĘ WYKONYWAĆ NA MOJE RACHUNKI*
Lp.KrajWalutaNr rachunkuNazwa banku
1.
2.
3.
Ankieta MIFIR/EMIR
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ
(wymagane w przypadku wyboru usługi Odroczonej płatności lub rachunku derywatów)
1. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) odnoszących się do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)(1) za pośrednictwem strony internetowej bossa.pl i bossafx.pl:
2. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do zażądania przekazania mi nieodpłatnie papierowej kopii wskazanego przeze mnie KID(2) , którą mogę odebrać osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta albo otrzymać przesyłką pocztową(3).

(1) W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).
(2) Dyspozycja nieodpłatnego przekazania papierowej kopii dokumentu zawierającego kluczowe informacje może zostać złożona w Punkcie Obsługi Klienta lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych, w zakładce [Dyspozycje -> Inne].
(3) Opłata za przesyłkę zostanie pobrana zgodnie z odpowiednią tabelą opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę:
osobiście w Domu Maklerskim BOŚ
korespondencyjnie (poczta)
W przypadku zawierania umów drogą korespondencyjną, wymagane jest notarialne potwierdzenie podpisów osób reprezentujących Klienta lub potwierdzenie podpisów przez inny, zaakceptowany przez DM BOŚ S.A, wiarygodny podmiot/instytucję.
UWAGI
INFORMACJE
Skąd dowiedziałeś się o bossa.pl?
prasa
szkolenie
telewizja
internet
blogi
fora
facebook
strony internetowe:
znajomi
inne:
Rachunki
Akcji:
Chcę składać zlecenia z odroczoną płatnością:
Derywatów:
NIK/NKK:
Derywatów Intraday:
BOSSAFX:
IKE:
Zagraniczny akcyjny:
Nr rachunku w DM BOŚ:
Dane klienta
Nazwa firmy:
Data rejestracji:
Kraj utworzenia lub rejestracji podmiotu:
Numer REGON:
Numer KRS:
Nazwa rejestru:
ADRES SIEDZIBY
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
ADRES DO KORESPONDENCJI
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
DANE KONTAKTOWE
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Fax:
Podaj hasło do dyspozycji telefonicznych:
E-mail:
DANE PODATNIKA
Urząd skarbowy:
NIP/Identyfikator podatkowy:
RACHUNKI BANKOWE
Nr rachunku:
Nazwa banku:
Kraj
Waluta
Nr rachunku:
Nazwa banku:
Kraj
Waluta
Nr rachunku
Nazwa banku
Kraj
Waluta
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę
oddział:
UWAGI
UWAGI:
UWAGA!
Po akceptacji formularza wyświetlą się hasła dostępowe do konta!
Pamiętaj o dodaniu pełnomocnika/reprezentanta!