02.06.2020 07:49:08
JESTEM ZAINTERESOWANY PEŁNOMOCNICTWEM DLA RACHUNKU/-ÓW
Akcji - rynek GPW, Newconnect, CatalystNr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa:
pełne
ograniczone (zlecenia i przelewy wewnętrzne)
ograniczone (zlecenia)
Derywatów - rynek GPWNr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa:
pełne
ograniczone (zlecenia i przelewy wewnętrzne)
ograniczone (zlecenia)
Derywatów Intraday - rynek GPWNr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa:
pełne
ograniczone (zlecenia i przelewy wewnętrzne)
ograniczone (zlecenia)
IKE - rynek GPW, Newconnect, CatalystNr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa
ograniczone (zlecenia)
IKZE - rynek GPW, Newconnect, CatalystNr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa
ograniczone (zlecenia)
BOSSAFX - Forex - Rynek pozagiełdowy OTCNr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa
pełne*
ograniczone (zlecenia i przelewy wewnętrzne)*
ograniczone (zlecenia)*
ograniczone (tylko przelewy)
*Mocodawca udzielający pełnomocnictwa w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi zrzeka się jednocześnie możliwości składania zleceń poprzez System Transakcyjny.
Zagraniczny akcyjnyNr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa
pełne
ograniczone (zlecenia i przelewy wewnętrzne)
ograniczone (zlecenia)
UWAGA!
Dostęp do rynku FOREX jest możliwy TYLKO na identyfikatorze właściciela.
Właściciel i pełnomocnik korzystają z różnych haseł.
STATUS
Nie jestem Klientem DM BOŚ.
Jeżeli jesteś już naszym Klientem i chcesz mieć dostęp do wszystkich rachunków pod jednym identyfikatorem (loginem)
wystarczy, że wypełnisz skrócony wniosek dostępny po zalogowaniu w menu [Dyspozycje->Wnioski/Inne]
DANE PEŁNOMOCNIKA
Imię:
Nazwisko:
Imię ojca:
Imię matki:
Typ dokumentu:
Seria i nr dokumentu:
Data ważności dokumentu:
bezterminowo
Numer PESEL:
w przypadku braku PESEL należy wpisać datę urodzenia (DD.MM.RRRR)
Obywatelstwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
ADRES DO KORESPONDENCJI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
DANE KONTAKTOWE
Telefon komórkowy
Telefon domowy
E-mail:
na podany adres e-mail zostaną wysłane informacje dotyczące podpisania umowy
Informujemy że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Marszałkowska 78/80, po wypełnieniu przez Pana/Pani "formularza rejestracyjnego" staje się administratorem Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z otwarciem rachunku maklerskiego. Jednocześnie informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu, modyfikacji podanych danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, nie podanie przez Pana/Panią swoich danych uniemożliwi poprawne przygotowanie umowy.
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę:
osobiście w Domu Maklerskim BOŚ
osobiście w Banku BOŚ
W placówce Banku BOŚ można otworzyć tylko rachunek akcyjny
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
W placówce Banku BOŚ można ustanowić pełnomocnika tylko do rachunku akcyjnego. W przypadku chęci ustanowienia pełnomocnika do innego rachunku (Derywaty / IKE / Forex) prosimy o skorzystanie z innej formy podpisania pełnomocnictwa:
- Osobiście w Domu Maklerskim BOŚ
- Korespondencyjnie (poczta)
Rachunki
Akcji:
Nr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa:
Derywatów:
Nr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa:
Derywatów Intraday:
Nr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa:
BOSSAFX:
Nr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa:
IKE:
Nr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa:
IKZE:
Nr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa:
Zagraniczny akcyjny:
Nr. rachunku:
Zakres pełnomocnictwa:
DANE KLIENTA
Imię:
Nazwisko:
Imię ojca:
Imię matki:
Typ dokumentu:
Seria i nr dokumentu:
Data ważności dokumentu:
Numer PESEL:
Obywatelstwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
ADRES KORESPONDENCJI
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
DANE KONTAKTOWE
Telefon domowy:
Telefon komórkowy:
E-mail:
PODPISANIE UMÓW
Umowy podpiszę:
oddział:
UWAGA! Po akceptacji formularza wyświetlą się hasła dostępowe do konta!